Apat na tula

Para

hunos dili…
pag-sumakit bigla-
ng tigil. pag-sumabit
biglang lingon.

laway na sumemplang
sa dila, sa huli
ang sisi. ang ibinuga,
isinuka, kakainin uli
at huli

na ang lahat.
hindi na makahinga,
maka-higa sa kama.
hintaying ang hangin,
ang lindol.

sa pagpanaw; hintayin
ang huling dalaw,
ang ning-ning
kalawang na mga tala.

hunos dili…
pag-sumakit bigla-
ng tigil. pag-sumabit
biglang lingon. sa tabi,
para…

 

Hilo

nakabuntot
ang keridang buwan,
hinimas-himas
ang mga mapait
na alaalang ating
pilit binibigyan
ng mabuting
kahulugan at
happy ending.

sa mesa nagkalat
ang bote ng sigarilyo
at kaha ng alak.

sinamantala
ng mga lamok
ang ating pagka-
praning. ang dalamhati;
ganyan talaga
ang buhay
masalimuot at
tragic

hinihila na tayo
ng antok at kung
saan na tayo
nakarating. tila
malayo na ang
ating nalakbay.

sa bawat tilaok
ng mga manok, nagpapa-
alala ng madaling araw,
sumuyaw tayo sa
keridang buwan at
mga lamok;

hindi na tayo muling
pahihibang sa mapanlinlang
at nakakahilong ikot
ng mundo sa palad
ng ating buhay.

nag-shot ako
ng marlboro,
nag-yosi ka
ng gin

at ating nilimot
ang lahat.

 

God bless us

may mga kamay.
kamay, kapit-kapit
ang dilim. sumisid
sa talinhaga. saklolo!
nawala na lang.
minsan lilitaw, lulubog.
lilitaw.

may mga bulaklak.
bulaklak, sing-bango
ng awa. at tawa
sa langit- ang abuloy;
sampay na piso. umiyak
ang pusa. kumamot
sa tenga ng tanga.
tanga.

sa gitna ng mga hita,
ang bulag na araw
sumampay. lubog
ang katawan, lutang
ang mukha. anong silbi?
nawala na lang.
minsan lulubog, lilitaw.
lulubog.

 

Ataul

saan na ba ang taong
nasa likuran mo?
parang nananakit ‘tong
rayuma ko sa kaka-hanap.

umuulan ng barya
hipuin mo ang ataul.
mga lumuluhang kandila
tila yata napakabilis
ang pag-upod.

mahiwaga na panaginip;
sinasakyan ang usok
ng sigarilyo-
matalim at maputi
bilog na nilalaro.

kilabot sa hugis
at mukha ng buwan.
may pantal ang sahig
ng kalangitan.

pira-pirasong lungkot at alaala
parang tren na papalayo.
ang ingay, yugyug at
lahat ng bagay ay ‘di na madama.

munting sulyap, sa bintana
ng kasikipan.

Juan Carlo Toledo is an award-winning graphic artist by day and a poet by night. As a graphic artist, he specializes in logo and visual identity and has done work for various clients across the globe—from corporate investment groups to indie film upstarts. As a poet, he has been published in major national magazines and periodicals, both print and online. Juan Carlo played guitar for the acoustic alt duo Genius Envy before it was cool.