Sentimyento

Ikaw ang sentimyentong
aking nadarama
sa paghihimay ko
sa bawat sandaling
pinagsaluhan natin
kahapon—
sa bawat ngiti
at sa bawat luha

Ikaw ang bawat katagang
aking isinusulat at
aking binibigkas,
mga katagang
bunga ng sentimyentong
nadarama ko
ngayon—
ng sakit
at pagtanggap

Ikaw ang aking tula
tulang muling babalutin
ng sentimyentong
madarama ko
sa bawat pagbabagong
mangyayari sa atin
bukas—
sa bawat bagay na mananatili
at sa bawat bagay na
maglalaho.