Ang Kasal (sa Disyembre)

pasensiya na kung natagalan.
nalanta ang rosas kong dala,
nalusaw and tsokolate kong bulsa.
walang dyip sa kanto
dumaan mga sasakyan ng inip,
iglip sa kahihintay.

sa pag-ring ng telepono,
sa pag-katok ng pinto,
magulat at huwag huminga.
naintindihan mo ba ako?
sadyang kuripot sa lambing.

“sinong tinakot mo”
sabi mo habang humihitit
ng philip. walang mintis
ang bilis. at ako naman bubug
sarado ng usok mong buga
matindi, mabagsik, siksik.

may dalaw sa lunes,
huminahon at huwag makulit
pabili ng philip, pahirap
ng ilaw. walang papasok
sa lunes. pasensiya na
kung matatagalan.

(Abril 2000)

Juan Carlo Toledo is an award-winning graphic artist by day and a poet by night. As a graphic artist, he specializes in logo and visual identity and has done work for various clients across the globe—from corporate investment groups to indie film upstarts. As a poet, he has been published in major national magazines and periodicals, both print and online. Juan Carlo played guitar for the acoustic alt duo Genius Envy before it was cool.