Sapin

Isuot mo ang tsinelas ng
  taong nagmamartsa sa daan
  na may hawak na "NO TO TFI" banner o nagwawagayway
  ng bandilang pula
  na sumisigaw, damdami'y masiklab
  at pinaglalaban iyong karapatan.

Isuot mo ang sapatos ng
  taong nanonood ng mga nagmamartsa sa daan
  na may credit card o maraming pera sa bulsa
  nakikipagkwentuhan, nangungutya
  pero di n'ya alam kanyang karapatan.

Isuot mo ang alikabok ng
  taong naglalakad ng nakatapak sa lupa at daan
  tulak ang kariton, bitbit ang anak na gutom
  lumilimos, nakikiusap
  para maibigay sa anak ang karapatang mabuhay.

Isuot mong muli ang iyo...
  alin ba sa tatlo?
  O kabilang ka sa mas higit na mapanghamak o laging talo?
  Alam mo na ba ang daang tinatahak, at kung saan ba patungo?
  Suot ang sapin sa paa na napili mo.