Sa pag-alimbukay ng mga paru-paro

Kung sakali
na magsialimbukay ang mga paru-paro,
ano ang gagawin mo?
Kung ‘di maiiwasan,
na pasukin ng mga ito ang iyong pagkatao
at punuin ang iyong isipan
ng kulay, kagandahan at pananampalataya,
ng takot, pagkalumbay at libog,
ng pagtataka, galit at ligaya,
mga damdamin
na ‘di lubusang mapapahayag
ng basta-basta lamang;
kung ‘di mo ito kayang pigilan
at makawala sa malawak na hantungan,
kung mapadpad sila sa iyong malikot na diwa,
kaliwa’t kanang katukin ang puso mo,
palibutan ang iyong kaluluwa
at hilihin ang iyong atensyon, imahinasyon at panahon
habang malayang iwinagayway ang pakpak;
kung dalhin ka ng mga ito,
sa isang mundo ng mga kabuluhan,
sa isang mundo ng kalayaan,
sa isang mundo ng pagsasatitik ng karanasan at buhay;
sa pagalimbukay ng mga paru-paro,
ano ang gagawin mo?
Kung ako sa iyo…
huhulihin ko ang mga paru-paro,
isasatitik ito,
upang mapahayag ang kabuluhan ng lahat ng ito!