Sirit (sitsiritsit)

sa ilalim ng araw,
ayokong mag-basketball
o’ kumain ng ice-cream

gusto kong mag-swimming.
mag-swimming ng naka-damit.
(baka kasi ma-sunburn at mangitim).

sumayaw ng boogie, ng cha-cha.
kaya mo bang sumayaw?
sumabay sa baybay? (buwisit!)

ayokong maubusan ng sasabihin,
ng yosi. makari kasi, makati kasi.
para bato,

mananatiling tahimik,
parang bato, masarap ipukol,
masakit ang bukol.

sa pagpawi ng misteryo,
tumilapon ang sikreto.
kailangan maka-score (sisiw, chicken).

sa ilalim ng araw
ayokong mag-basketball
o’ kumain ng ice-cream.

Juan Carlo Toledo is an award-winning graphic artist by day and a poet by night. As a graphic artist, he specializes in logo and visual identity and has done work for various clients across the globe—from corporate investment groups to indie film upstarts. As a poet, he has been published in major national magazines and periodicals, both print and online. Juan Carlo played guitar for the acoustic alt duo Genius Envy before it was cool.